บรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา

วันที่ 24 ส.ค. 2563 และ 26 ส.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี