อย. ร่วมกับ สปสช. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับโรงพยาบาลนำร่อง ในการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ผ่านระบบที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน