ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารจากกรมต่างๆ รวมทั้งท่านเลขาฯ อย. ท่านรองเลขาฯ ร่วมลงพื้นที่ “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ จ.เชียงใหม่