7 สิงหาคม 2562 อย. ร่วมกับ GS1 thailand เปิดตัว smartbar application ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายในสถานพยาบาล