อย. ย้ำ! ให้แจ้งครอบครองกัญชาทุกช่องทาง ภายใน 21 พ.ค. 62 พร้อมเปิดรับแจ้งเป็นกรณีพิเศษ ในวันหยุด 18 พ.ค. 62 ที่ อย.