อย.เผยแจ้งผิดที่ เตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้ผู้ป่วยเสียเวลา