ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ จุดยืน (Position Statement) ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การใช้กัญชาทางแพทย์”