อย. ย้ำชัด ! กฎหมายโฆษณากัญชาเพื่อให้ข้อมูลกลุ่มแพทย์ รองรับยากัญชาในประเทศที่ใกล้ผลิตเสร็จแล้ว