อย. แจงไม่มีการพิจารณาแบนตำรับน้ำมันกัญชาอาจารย์เดชา