• Home
  • >
  • news
  • >
  • อย. แจง การขึ้นทะเบียนตำรับยาน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา เป็นไปตามขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ

อย. แจง การขึ้นทะเบียนตำรับยาน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา เป็นไปตามขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ