อย. แจง การขึ้นทะเบียนตำรับยาน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา เป็นไปตามขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ