ผู้สนใจจะทำการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และประสงค์จะให้ อย.ช่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น