ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมและสัมมนา

เจาะลึกแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชง ในประเทศไทย


ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562