เจาะลึกแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชง ในประเทศไทย


ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรกัญชา-18-ต.ค.62