รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการเปรียบเทียบผล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ Assay of Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) and Cannabidiol (CBD) by Liquid Chromatography (LC) ในตัวอย่างน้ำมันกัญชา/ สารสกัดกัญชา / พืชกัญชา

🔺 ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3yU9SSb

**ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564**