พิธีลงนามความร่วมมือ การปลดล็อก กัญชา กัญชง เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข