ใครที่สามารถปรุงหรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ได้บ้าง