กัญชา กัญชง ที่ผลิตในประเทศ ส่วนไหนเป็นยาเสพติด – ไม่เป็นยาเสพติด