ตำรับยาแผนไทย2

ตำรับยาแผนไทยที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจารโร (16 ตำรับ)