ระบบรายงานการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล

ระบบรายงานการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล

ประกาศ

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ