Close

Uncategorized

ตำรับยากัญชา กองยาไทย

ตำรับยา : ผู้ผลิต กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก – น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 5 ml – น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 10 ml – ตำรับเมตตาโอสถ 10 ml – ตำรับการุณย์โอสถ 10 ml

Read More