Close

feature

ตำรับยาแผนไทย2

ตำรับยาแผนไทยที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจารโร (16 ตำรับ) 1. ตำรับยาศุขไสยาศน์ อาจาโร เฮิร์บ 2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ อาจาโร เฮิร์บ 3. ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโย อาจาโร เฮิร์บ 4. ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง อาจาโร เฮิร์บ 5. ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง อาจาโร เฮิร์บ 6. ตำรับยาทัพยาธิคุณ อาจาโร เฮิร์บ 7. ตำรับยาไพสาลี อาจาโร เฮิร์บ 8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อาจาโร เฮิร์บ 9. ตำรับยาแก้โรคจิต อาจาโร เฮิร์บ 10. ตำรับยาอัคคินีวคณะ อาจาโร เฮิร์บ 11. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น อาจาโร เฮิร์บ 12. […]

Read More

อย.จะเริ่มรับแจ้งการครอบครองกัญชาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 10-21 มิถุนายน 2562

อย. จะดําเนินการรับแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2562  ที่ได้รับหมายเลขรับแจ้ง ตั้งแต่หมายเลข 0000-0019 ถึง 0004-3893  การยื่นเอกสารรับแจ้ง แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้   (1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ตึก OSSC อาคาร 6 ชั้น 2 อย. ในวันและเวลาราชการ    (2) ส่งใบแจ้งการครอบครอง ที่พิมพ์จากระบบ และลงลายมือชื่อในใบรับแจ้งให้เรียบร้อย ส่งมายังE-mail  cannabisreport@fda.moph.go.th  เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้และมีหมายเลขรับแจ้ง พิมพ์บันทึกแจ้งฯ […]

Read More