Close

กิจกรรม

บรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา

วันที่ 24 ส.ค. 2563 และ 26 ส.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

Read More

บรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ทั้งหมด 9 รุ่น

วันที่ 13 ม.ค. 2563 – 14 ก.พ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More

โครงการอบรมเรื่อง การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชาเทคนิคการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมแกรนบอลลูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

Read More

โครงการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดที่เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

Read More

อย. ร่วมกับ สปสช. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับโรงพยาบาลนำร่อง ในการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ผ่านระบบที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน

Read More

ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารจากกรมต่างๆ รวมทั้งท่านเลขาฯ อย. ท่านรองเลขาฯ ร่วมลงพื้นที่ “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ 12,000 ต้น” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ จ.เชียงใหม่

Read More

พิธีลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และยาควบคุมอื่นสำหรับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำนักงานคระกรรมการอาหารและยาโดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขให้เกียรติลงนามเป็นพยานวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Read More

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง)

กฎกระทรวงกัญชา และกฎหมายลำดับรอง ตาม พรบ ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พศ. 2562 วันที่ 26 กพ 2562เวลา 9.00 – 12.00 น สถานที่ รร รามาการ์เด้นห้อง. ห้องประชุมแคทลียา 1

Read More