กิจกรรม

โครงการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดที่เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

อย. ร่วมกับ สปสช. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับโรงพยาบาลนำร่อง ในการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ผ่านระบบที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน