กิจกรรม

การประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชากัญชงภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย. 65 ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Zoom meeting

พิธีลงนามความร่วมมือ การปลดล็อก กัญชา กัญชง เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ และไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยผู้บริหาร อย.ร่วมในพิธีลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

โครงการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดที่เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

อย. ร่วมกับ สปสช. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้กับโรงพยาบาลนำร่อง ในการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ผ่านระบบที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน