ตำรับยาแผนไทยที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร