ตำรับยากัญชา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ตำรับยาแผนไทยที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร