วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยผู้บริหาร อย.ร่วมในพิธีลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนาม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี โดยจะมีการควบคุมสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา หรือกัญชง ยกเว้นสารสกัดที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ /แพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน