Close

Monthly Archives: March 2020

ตำรับยาแผนไทย2

ตำรับยาแผนไทยที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจารโร (16 ตำรับ) 1. ตำรับยาศุขไสยาศน์ อาจาโร เฮิร์บ 2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ อาจาโร เฮิร์บ 3. ตำรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโย อาจาโร เฮิร์บ 4. ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง อาจาโร เฮิร์บ 5. ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง อาจาโร เฮิร์บ 6. ตำรับยาทัพยาธิคุณ อาจาโร เฮิร์บ 7. ตำรับยาไพสาลี อาจาโร เฮิร์บ 8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง อาจาโร เฮิร์บ 9. ตำรับยาแก้โรคจิต อาจาโร เฮิร์บ 10. ตำรับยาอัคคินีวคณะ อาจาโร เฮิร์บ 11. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น อาจาโร เฮิร์บ 12. […]

Read More

ตำรับยากัญชา กองยาไทย

ตำรับยา : ผู้ผลิต กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก – น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 5 ml – น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 10 ml – ตำรับเมตตาโอสถ 10 ml – ตำรับการุณย์โอสถ 10 ml

Read More