Close

Monthly Archives: February 2020

บรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ทั้งหมด 9 รุ่น

วันที่ 13 ม.ค. 2563 – 14 ก.พ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Read More

โครงการอบรมเรื่อง การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชาเทคนิคการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมแกรนบอลลูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิซ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

Read More