Close

Monthly Archives: January 2020

โครงการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดที่เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

Read More

การเข้าใช้งานระบบ

การใช้กัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้กัญชา (Part 1) การใช้กัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้กัญชา (Part 2) การใช้กัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้กัญชา (Part 3)

Read More