Close
Menu

เกี่ยวกับกัญชา

รายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา

NEWS

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศกัญชาสำหรับผู้รับอนุญาตนำเข้า ส่งออก ผลิต(ปลูก) ผลิต(สกัด) จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา

Read More →

ตำรับยากัญชาแผนไทย

Read More →

บรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ทั้งหมด 9 รุ่น

Read More →

โครงการอบรมเรื่อง การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชาเทคนิคการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป

Read More →

โครงการส่งเสริมกัญชา (Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเศรษฐกิจไทยมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จัดที่เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

Read More →

การเข้าใช้งานระบบ

Read More →
สืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์คลิกที่นี่
สืบค้นข้อมูลอนุญาตสถานที่เกี่ยวกับกัญชาคลิกที่นี่
สืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สืบค้นข้อมูลอนุญาตสถานที่เกี่ยวกับกัญชา
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษอ่านเพิ่มเติม
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษอ่านเพิ่มเติม
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษอ่านเพิ่มเติม
Q&A ประเด็นข้อคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษ